Welke ziektekosten mag ik aftrekken van de inkomstenbelasting?

Kosten van ziekte en invalididiteit mag u aftrekken als deze niet vergoed worden en ze boven de drempel (percentage van uw inkomen) uitkomen. Niet alle kosten zijn echter aftrekbaar. Hieronder een overzicht:

Soort kosten

2020

Premies voor de ziektekosten - of zorgverzekering
(zowel basispremie als aanvullende premies)     
 

Niet aftrekbaar

Wettelijke eigen bijdrage van bijvoorbeeld CAK of medicijnen

Niet aftrekbaar

Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet

Niet aftrekbaar


Wettelijk verplicht eigen risico


Niet aftrekbaar

Vrijwillig eigen risico

Niet aftrekbaar


Genees- of heelkundige hulp

Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling

Aftrekbaar

Kosten van tandarts, fysiotherapie of specialist

Aftrekbaar

Behandelingen op voorschrift en  onder begeleiding van een-arts door een paramedicus zoals een optometrist of een tandprotheticus

Aftrekbaar

Kosten van een behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts

fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist , huidtherapeut; mits medisch karakter

Kosten voor geestelijke  gezondheidszorg voor een 
persoon jonger dan 18 jaar

Niet aftrekbaar

Kosten voor dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar

Niet aftrekbaar

Kosten voor een prenatale screening, zoals een combinatietest
of een NIPT-test

Niet aftrekbaar

Kosten van een ivf-behandeling

Aftrekbaar onder voorwaarden

Door een arts voorgeschreven
medicijnen (ook homeopathische middelen),
behalve de wettelijke eigen bijdrage

Aftrekbaar


Hulpmiddelen


Steunzolen

Aftrekbaar

Rollator, looprek, krukken, loophulp met 3 of 4 poten, elleboogkruk,  okselkruk of onderarmschaalkruk, gipssteun      

Niet aftrekbaar

Scootmobiel en rolstoel

Niet aftrekbaar

Gehoorapparaten

Aftrekbaar; maar meerprijs door persoonlijke voorkeur (bijvoorbeeld kleur apparaat) niet.

Brillen, contactlenzen, ogen laseren

Niet aftrekbaar

Aanpassingen aan de woning

Niet aftrekbaar

Andere aanpassingen, bijvoorbeeld 
aan een auto of fiets

Aftrekbaar


Vervoer

Vervoerskosten naar een  arts of ziekenhuis

aantal km x km prijs (km prijs aan te tonen op basis van werkelijke kosten per km van uw auto)

Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap

Aftrekbaar indien kosten hoger dan gezond persoon in overigens gelijke situatie heeft

Reiskosten voor bezoek van een zieke die aan begin ziekte samen een huishoudng met u had, die u regelmatig bezoekt en die langer dan een maand wordt verpleegd, eventueel met tussenpozen van minder dan vier maanden.

De afstand moet meer dan 10 km zijn.
Per auto 19 cent per km
Met ander vervoer: werkelijke kosten


Overige

Dieetkosten

Vast bedrag per dieet aftrekbaar, zie de dieetlijst 2020.


Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit

Aftrekbaar voor zover boven een percentage van uw inkomen voor zover dat hoger is dan € 32.252

Extra kleding en beddengoed ten gevolge van ziekte

Vast bedrag van € 300 aftrekbaar als ziekte een jaar duurt of waarschijnlijk gaat duren

 

Naar homepage Van Welie Accountants