Uw financiële administratie goed geregeld

 

Zelf de boekhouding doen

Er zijn diverse boekhoudprogramma´s op de markt waarmee u zelf uw boekhouding kunt voeren. Wij accountants kunnen u op weg helpen bij de opzet, inrichting en uitvoering van de boekhouding. Daartoe is een standaard rekeningschema ontwikkeld. Voordeel van het zelf voeren van de boekhouding is dat u, wanneer u de zaak goed bijhoudt, op ieder moment informatie kunt putten uit de boekhouding over uw onderneming.
Tussentijds of na afloop van het jaar kunnen wij dan de boekingen beoordelen. De bestanden kunnen vaak ingelezen worden in onze boekhoudprogramma´s. Na eventuele correcties wordt dan de jaarrekening samengesteld die aan alle eisen voldoet en de aangifte inkomsten- dan wel vennootschapsbelasting voor u verzorgd.

 

Of: de boekhouding uitbesteden

Er zijn ook ondernemers die minder bedreven zijn in het boekhouden of - vaak terecht - van mening zijn, dat zij hun tijd beter kunnen besteden aan hun eigen vak, omdat ze daarmee meer kunnen verdienen. De accountant moet de boekhouding toch nakijken. Wanneer er veel verschillen in zitten maakt zelf boekhouden of uitbesteden qua kosten niet echt veel meer uit.
Voor die ondernemers verzorgen wij graag op een vlotte en goede manier hun financiële administratie en aangiften omzetbelasting. Het bijwerken geschiedt volgens afspraak: per maand, kwartaal of jaar.

 

Bewaarplicht financiële stukken

Iedere onderneming is verplicht een degelijke financiële administratie bij te houden. Deze dient u tenminste zeven jaar te bewaren (stukken betreffende onroerende zaken zelfs tien jaar).
Grotere bedrijven zullen een administrateur of zelfs een afdeling voor dit werk hebben. De kleinere ondernemer kan de boekhouding zelf doen of dit uitbesteden aan zijn accountant.

 

Naar homepage Van Welie Accountants

Besparen op uw accountantskosten