Fiscale en andere overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus

De maatregelen die de overheid neemt ter ondersteuning van ondernemers die in financiële moeilijkheden raken door het coronavirus worden bijna dagelijks geactualiseerd. Hier vindt u de stand per 5 juni 2020 (wijzigingen aangegeven in rood):

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000).
De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4% per jaar. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. Banken houden zich aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden. 

De aanvraag kan vanaf 29 mei 2020 wordn aangevraagd bij de bank.

 

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

MKB-ondernemers met maximaal 250 werknemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het Ministerie van Economische Zaken om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij, darvoor is de NOW, zie hierna.

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van hun vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal dus 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 (is verhoogd, was € 20.000) voor een periode van vier maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Aanvragen kan vanaf medio juni 2020
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.

Tijdens de aanvraag moet u de SBI-code van uw hoofd- of nevenactiviteit selecteren. Gebruik hier de zoektool SBI-codes. Vul uw KvK nummer in. U kunt dan ook meteen zien of u in aanmerking komt voor de uitkering.