Fiscale en andere overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus

De maatregelen die de overheid neemt ter ondersteuning van ondernemers die in financiële moeilijkheden raken door het coronavirus worden bijna dagelijks geactualiseerd. Hier vindt u de stand per 30 juni 2020 (wijzigingen aangegeven in rood):

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000).
De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4% per jaar. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. Banken houden zich aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden. 

De aanvraag kan vanaf 29 mei 2020 worden aangevraagd bij de bank.

 

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

MKB-ondernemers met maximaal 250 werknemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het Ministerie van Economische Zaken om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij, darvoor is de NOW, zie hierna.

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd.

De hoogte van het subsidie wordt als volgt bepaald::

subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten. Ondernemers hebben ook andere mogelijkheden om de vaste lasten te financieren of omlaag te brengen.

De normale omzet is uw omzet van 1 juni tot en met 30 september 2019. Deze periode noemen we de referentieperiode. Als u de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neemt u de omzet van het tweede kwartaal 2019 (april-mei-juni). U deelt dat bedrag door drie en telt dit op bij de omzet van het derde kwartaal 2019 (juli–augustus–september). Omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. 

Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruiken we branchegegevens van het CBS. Omdat we zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk willen helpen, maken we geen gebruik van uw werkelijke vaste lasten. Berekening en controle van de vaste kosten per bedrijf, betekent dat u veel meer informatie moet opgeven en dat het langer duurt om de tegemoetkoming te verlenen. Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met uw SBI-code. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 4.000. We berekenen de vaste lasten als volgt:

vaste lasten = normale omzet x aandeel vaste lasten in %

Als u uw KVK-nummer invult in de Adviestool, vindt u uw SBI-code en het percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche. Het aanvraagformulier werkt op dezelfde manier en toont u ook het percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche waarmee we de tegemoetkoming bepalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van hun vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal dus 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 (is verhoogd, was € 20.000) voor een periode van vier maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Tijdens de aanvraag moet u de SBI-code van uw hoofd- of nevenactiviteit selecteren. Gebruik hier de adviestool SBI-codes. Vul uw KvK nummer in. U kunt dan ook meteen zien of u in aanmerking komt voor de uitkering.

Aanvragen kan van 30 juni t/m 30 oktober 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).