Genealogie familie Van Wely / Van Welie

 

Dit genealogisch overzicht is samengesteld aan de hand van onder meer de vermeldingen van Van Wely´s of Van Welie's in akten, riddercedulen en leenregisters. Tevens is gebruik gemaakt van vermeldingen in genealogische en andere literatuur. Niet elke aansluiting is met zekerheid vastgesteld.
Pas in de eerste helft van de 17e eeuw werd door de kerken begonnen met het vastleggen van doop, huwelijk en begrafenis in de kerkelijke registers en kunnen we de data nauwkeuriger bepalen. In 1811, nadat ons land was ingelijfd bij het Keizerrijk Frankrijk, werd de registratie door de kerk overgenomen door de burgerlijke stand.

De naam Van Welie wordt ook wel als Van Wely of Van Welij geschreven. In vroeger tijden was er geen voorkeurspelling. Regelmatig zien wij in de trouwregisters van de burgerlijke stand de achternaam van dezelfde persoon verschillend geschreven. In de oudste mij bekende stukken uit de 14e eeuw wordt de naam ook wel geschreven als Van Weli of Van Weyli.
De oudste Van Wely's komen uit de Betuwe. Daar ligt nu nog de buurtschap Wely vlak bij Dodewaard.


Inhoud

Genealogieën met de oudste Van Wely's als gevonden oorsprong

Vanaf Dibbold en Sander van Wely, met Van Wely's/ van Welie's in o.a. Dodewaard, Kerk-Avezaath, Beusichem e.a.
Vanaf VIIb Johan van Wely Rutgersz, met Van Wely´s in o.a. Amsterdam, Indië, Tiel, ´s-Hertogenbosch en Roosendaal
Vanaf VIIIb Berndt van Wely
Vanaf XIXb Hannes Ulrich van Wely, met Van Wely's in Amsterdam

Andere genealogieën

Van Welij in o.a. Hemmen, Nederlands Indië en 's-Gravenhage
Van Wely in Lienden, Dordrecht en Dodewaard
Van Welie in Afferden, Winssen, Deest, Dreumel
Van Welie in Druten
Van Welij / van Welie in Elst, Elden, Bemmel en Heteren
Van Wely in Herveld
Van Weelij in Lent, Amsterdam
Van Welie in Tiel

Kwartierstaat

Vanaf Jacqueline en Steven van Welie

Achtergrondinformatie

Het plaatsje Wely in De Betuwe
De Toren van Wely en kasteel Poelwijck
Heraldiek
Literatuuroverzicht
Links - informatie op internet

 

 

 

Een akte uit 1434. In de eerste regel wordt Willem van Wely genoemd:

Nos Wilhelmus de Wely de Heze et Gerardus Schoenzwaen, scabini Novimagenses, testamur quod constitutus coram / nobis Gerardus de Andels, variator, noster concivis, profitebatur et recognovit se recepisse et tenere iure / curtis imperialis ab Elizabeth, filia quondam Petri Ruest, sutoris, medietatem domus et aree cum earundem pertinentiis, / quarum altera medietas est Iacobi Ruest, sitam integraliter extra Hezelpoerte iuxta portum nostre civitatis / inter hereditatem Henrici Puelmans, sutoris, ex uno latere et hereditatem Alardi Reyneri, sutoris, ex alio latere, / extendentem se fine posteriori ad hereditates Iohannis Hacken et Petri de Well, pro hereditario censu unius / quartalis floreni aurei Renensis overlents singulis annis in die beati Victoris et in vigilia Pasche divisim / prefate Elizabeth Ruest et eius heredibus a predicto Gerardo de Andels et eius heredibus ex supradictis / domo et area persolvendo. Harum testimonio litterarum sigillis nostris munitarum. Datum anno Domini M CCCC tricesimo / quarto, in profesto beati Marci ewangeliste.

(Willem van Wely van Heze en Gerard Schoenzwaen, schepenen van Nijmegen, oorkonden dat Gerard van Andels, burger van Nijmegen, heeft erkend dat hij van Elizabeth, dochter van wijlen Peter Ruest, schoenmaker, de helft van een huis en erf met aangehorigheden ontvangen heeft, gelegen buiten de Hezelpoort naast de stadspoort, tussen het erfgoed van Hendrik Puelmans, schoenmaker en van Alard Reiniers., schoenmaker, voor een jaarlijkse erfcijns van een kwart Rijnse gulden).

(Bron: Charters Maria Magdalena 83, Charterverzameling Gemeentearchief Nijmegen).

 

Laatst bijgewerkt op 15.09.2023 10:31 uur.

Copyright © 2019 - G.L. van Welie
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verspreid en/of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.
Levende personen zijn in verband met hun privacy niet altijd vermeld. Waar mij wel gegevens bekend zijn van deze nazaten is dat aangegeven met (niet vermeld).
Tussen haakjes is soms mijn bron vermeld: (adv) betekent dat mijn bron een familie(adv)ertentie is. Daar waar ik zelf gegevens heb gecheckt met de burgelijke stand (bs) of dtb boeken van de kerk: (d)oopboek, (t)rouwboek (b)egraafboek heb ik dat erbij vermeld.

Heeft u aanvullingen of opmerkingen?

home