Accountantscontrole voor stichtingen en verenigingen

Ons kantoor verricht voor een aantal non-profitinstellingen zelf de accountantscontrole op de financiële verantwoording zoals door subsidieverstrekkers wordt vereist. Gerard van Welie AA is terzake volledig certificerend bevoegd. (Sinds een aantal jaren heeft een AA-accountant met aanvullende opleiding in de accountantscontrole hiertoe onverkort dezelfde bevoegdheden als een Registeraccountant).

Het betreft hier om onder meer stichtingen en verenigingen op welzijn, maatschappelijk en cultureel gebied, waar gemeente, provincie of een nadere instantie bij het verstrekken van het subsidie een controleverklaring van een onafhankelijke accountant vereist.

Tot de cliënten behoren instellingen op onder meer welzijn, maatschappelijk en cultureel gebied, zoals een wijkcentrum, kinderspeelzaal maar ook een fractie van een politieke partij.


Naar homepage Van Welie Accountants

 

Besparen op uw accountantskosten