De bedrijfsopvolging in uw familiebedrijf

Wat kan er mooier zijn dan dat uw bedrijf wordt voortgezet door bijvoorbeeld uw kind(eren), nadat u zich uit de onderneming heeft teruggetrokken. Behalve emotionele kanten spelen bij opvolging in het familiebedrijf ook fiscale en juridische aspecten een rol.

Opvolgingsplan

Door het opstellen van een opvolgingsplan brengt u in kaart welke weg u in de toekomst wilt volgen met betrekking tot de voortzetting van uw onderneming. Ook wanneer u al wat ouder bent maar nog niet van plan u terug te trekken is het verstandig toch al over opvolging na te denken en een plan daarvoor op te stellen, zodat er onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen in geval van gedwongen overdracht, bijvoorbeeld bij plotselinge ziekte.
Bij het opstellen van het plan speelt ook de mening van derden een rol, zoals die van de belangrijke medewerkers in uw bedrijf. In veel gevallen is het verstandig u te laten adviseren door externe adviseurs.

Door het opstellen en beoordelen van profielschetsen van de mogelijke opvolgers door een extern deskundige, die objectief hun kwaliteiten kan beoordelen, kan de keuze van de opvolger onderbouwd worden genomen. De juiste keuze is van belang voor het bedrijf, de werknemers maar ook voor de opvolger en uiteraard uzelf.
Vergeet niet direct ook uw huwelijkse voorwaarden en testament op hun “up to date” zijn door een (fiscaal)jurist te laten beoordelen.

Juridische aspecten van bedrijfsopvolging

Onderscheid dient te worden gemaakt tussen de overdracht van leiding en van de eigendom. Het kan zijn dat u meerdere kinderen heeft, dat één van hen de leiding overneemt maar de anderen (ook) een deel van de eigendom wensen. Dit dient tijdig met betrokkenen te worden besproken en in het opvolgingsplan te worden opgenomen. Dat schept duidelijkheid en voorkomt rivaliteit.

Mogelijk is het gewenst de juridische structuur van de onderneming bij de opvolging te wijzigen in bijvoorbeeld een commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap. Hierbij spelen fiscale en financieringsaspecten een belangrijke rol.

Waardebepaling van de onderneming

Hoewel een overdrachtsprijs bepaald wordt door specifieke omstandigheden en de werking van het marktmechanisme (vraag en aanbod) zijn er toch enkele methoden ontwikkeld om tot een objectieve waardebepaling te komen. Ik noem hier de bepaling van de intrinsieke waarde (waarde in het economisch verkeer van de activa minus passiva), van de rentabiliteitswaarde (verhouding tussen de normaal gerealiseerde winst en de rendementseis) en de “discounted cash flow” methode (contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen).

Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging

De staking heeft voor u fiscale consequenties. U kunt kiezen tussen afrekenen van de stakings- resp. aanmerkelijk belangwinst of doorschuiven van de fiscale claims op de meerwaarde van uw onderneming naar de opvolgers. De verschillende mogelijkheden kunnen aan de hand van een berekening van de fiscale gevolgen vergeleken worden.

Financiering

Voor de opvolger is het financieren van de overnamesom vaak een struikelblok. Oplossingen kunnen gevonden worden in het tijdig aangaan van een vennootschap onder firma met de opvolger. Bij overdracht van een B.V. kan een overnameholding worden opgericht door de opvolger. De overnameholding koopt dan de aandelen, zodat de financieringslasten met de ondernemingswinst binnen de op te richten fiscale eenheid gecompenseerd kunnen worden.

Het bovenstaande is maar een korte weergave van enkele aspecten die bij overdracht van een onderneming in de familiesfeer een rol spelen. Een goede voorbereiding en begeleiding is van belang voor het slagen van de overdracht. Graag zijn wij u van dienst bij het opstellen van het opvolgingsplan, de waardebepaling van uw onderneming en het in kaart brengen van de fiscale en juridische mogelijkheden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Naar homepage Van Welie Accountants

Besparen op uw accountantskosten