Van Welie Accountants staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval is Van Welie Accountants aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.© Van Welie Accountants, Harderwijk.
Deze website is gemaakt door Gerard en Steven van Welie.


Naar homepage Van Welie Accountants