Kwartierstaat van Johan van Ambe

Click op de personen in de onderste rij voor het vervolg

click hier voor vervolg


Laatst bijgewerkt op 24.05.2022 20:53 uur.



 1. Johan van Ambe / van Aemb
  .. van Rossum


 2. .. van Ambe
 3. ..
 4. .. van Rossum
 5. ..

 6. Johan van Ambe
 7. ..
 8. ..
 9. ..
 10. .. van Rossum
 11. ..
 12. ..
 13. ..

 14. Johan van Ambe
 15. Jutte ..

 

18-4-1381: Johan van Ambe (6), knaap, bij overdracht door Jutte (15), weduwe Jacob van.Ambe (14), ridder, zijn moeder, die aankwam van Dirk van Ambe, haar zoon.

1403: De oudste bewoner van kasteel De Kinkelenburg in Bemmel is Johan van Ambe:
Een huys ende hoffstadt met graven ende cingelgraven, tot Bemmel gelegen, ende den wind van der meulen tot Bemmel, tot eenen Zutphenschen leen ontfangen bij Johan van Ambe 1403, 1424; Jacob van Aem 1427; Yda van Aemb 1427
(Bron: Leenregister Bemmel)

27-10-1423: Geertruyd van Bilant, weduwe van Willem van Oy, ridder, en Johan van Oest beloven, zich te zullen houden aan de uitspraak van Johan van Ambe, Berthout van Gent, heer van Luenen, en Willem Heuke, eenerzijds, en dr. Johan van Nuwensteen, deken, dr. Johan van Gruesbeke, kanunnik van St. Servaes te Tricht, en Daem van Heze anderzijds, ter zake van de erfenis van heer Willem van Oy. Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhondert drie ende twintich op sunte Symon ende Juden avont apostolorum.
(Bron: Oorspr. (Inv. no. 5770); de zegels der oorkonders zijn verloren. Het archief van het huis Bergh, door Mr. A.P. van Schilfgaarde, regestenlijst van oorkonden, eerste stuk (828-1490), nr. 368).

28-10-1423: Gegeven int jaer onss Heren dusent vyerhondert drie ende twintich op sunte Symon ende Judendach apostolorum. Johan van Ambe, Bertout van Gent, heer tot Luenen, en Willem Heuke, eenerzijds, en Johannes van Nuwensteen deken, Johannes van Gruesbeke, kanunnik van St. Servaes te Tricht, en Daem van Heze anderzijds, beslissen in het geschil tusschen Gertrude van Bylant, weduwe van heer Willem van Oy, ridder, en Johan van Oest, over de erfenis van heer Willem, dat vrouwe Gertrude o.m. het huis Millingen in vruchtgebruik zal mogen behouden. Gegeven int jaer onss Heren dusent vyerhondert drie ende twintich op sunte Symon ende Judendach apostolorum.
(Bron: Oorspr. (Inv. no. 5770), met de zegels van den eersten en den derden oorkonder; die van de andere scheidslieden zijn verloren; voor Johannes van Gruesbeke heeft zijn neef Johan van Gruesbeke, bastaard, gezegeld. Het archief van het huis Bergh, door Mr. A.P. van Schilfgaarde, regestenlijst van oorkonden, eerste stuk (828-1490), nr. 369).

< 23-12-1445: Johan van Homoet wordt uit het ambt gezet wegens moord op Jordan van der Lawyck. Zijn goederen in de Over-Betuwe werden geconfisceerd zoals blijkt uit enkele posten in de rekening van ambtman Jacob van Aemb.

Dirck van Munster Dirckssoon, erve sijner moder Yda van Aemb, beleent uut gratie als met een versuymt leen, a°. 1501. Hertog Carl na der beleninge belooft Dircken voorn, dit te waren ende vrijen tegen Goossen van Bemmel ende sijnen erven, eodem die. Mechtelt Prick, weduwe Dircks van Munster, ontfengt dit tot behoeff heurer kinder, noch onmundich, a°. 1519 ( Bron: Leenregister Bemmel).



Copyright © 2019 - G.L. van Welie
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verspreid en/of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Heeft u aanvullingen of opmerkingen?

home