DE POSTGESCHIEDENIS VAN ZWOLLE

 

English version

Overzicht postwagendiensten vanuit Zwolle 1790-1850

Van Dale definieert een postwagen een wagen die poststukken vervoerd. Maar dat was niet altijd het geval. Postwagens zijn rijtuigen van particuliere ondernemers voor het vervoer van personen en goederen. De postwagen ontleende zijn naam destijds niet aan de posterijen maar aan de "posten", de herbergen of logementen, die hij aandeed. De postwagen werd hier en daar ook wel ingezet voor brievenvervoer.

Tot 1807 was er geen onderscheid tussen postwagens en postdiensten van de nationale (brieven)posterij. Vele particuliere postwagens die bijvoorbeeld tussen Zwolle en Groningen, Coevorden of Munster reden namen ook brieven mee. Tot 1803 was er geen nationale postdienst. Na de invoering van de eerste Postwet van 1807 was er in principe een postmonopolie, maar dat werd in de praktijk niet gehandhaafd. Dat had te maken met: witte vlekken op de kaart van de brievenposterij, geen dagelijkse brievenpostritten in delen van ons land, kostenvoordeel met postwagens, enz.

Advertentie in de Overijsselsche Courant, 1 november 1836.

Hieronder is een lijst opgenomen van postwagenritten naar en vanuit Zwolle door verschillende ondernemingen, ontleend aan mededelingen en advertenties in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant tussen 1790 en 1850.

Postwagen De Arend
26-10-1849 Dienstregeling diligence De Arend op Apeldoorn.
29-11-1850 Diligencedienst De Arend op Hattem, Heerde, Epe,
Vaassen. 't Loo, Apeldoorn, Arnhem, Vertrek 's-avonds
half zes bij J.R. Scheuer bij de Kamperpoort.
Algemeene Postwagendienst van Bouricius
05-03-1833 M.i.v. 1 maart 1833 dagelijks op Meppel, Groningen,
Leeuwarden, Deventer, Amersfoort, Utrecht, Den Haag,
Rotterdam, Arnhem, Amsterdam. Vanaf de Nieuwe Keizers-
kroon. Directeur in Zwolle: A. Kiesbrink.
12-03-1833 Verdere uitbreidingen en aansluitingen.
03-09-1833 Verandering vertrektijden Zwolle-Groningen i.v.m. 
gevaren nachtelijke tocht van Ligtmis naar Zwolle.
04-02-1834 Uitgebreide dienstregeling.
07-02-1834 M.i.v. 3 februart 1834 dagelijks diensten, o.a. naar
Amersfoort. Nachtdienst, vertrek uit Zwolle 9.30, 
uit Amersfoort 3.15 uur.
31-05-1834 Dienstregeling.
14-10-1834 Diligence naar Holland, vertrek m.i.v. 15 oktober 1834
 's-avonds 9.00 uur.
02-06-1835 2e dagelijkse dienst op Amsterdam, Den Haag, Rotterdam,
05-06-1835 Utrecht; doorverbinding op Groningen en Leeuwarden.
02-06-1835 Diensten op Arnhem, Zutphen, Deventer enz.
09-06-1835
12-06-1835
18-09-1835 Dienst Zwolle-Utrecht (vertrek 7.00 uur) en Utrecht-Zwolle
(vertrek 11.00 uur 's-avonds) m.i.v. 20 september gestaakt.
29-09-1835 Vertrektijden vanuit Zwolle naar vele plaatsen.
06-10-1835 Kantoor geopend 7-1 en 2-13 uur ook voor
 plaatsbesprekingen. Get. A. Kiesbrink.
01-11-1836 Wijziging dienstregeling op Arnhem, Groningen en 
Leeuwarden.
Postwagenonderneming Concordia
26-04-1831 M.i.v. 1 mei 1831 begint de Nieuwe Hollandsche Postwagen
29-04-1831 Onderneming Concordia" haar diensten: dagelijks om 5.30 
03-05-1831 s-morgens Zwolle-Amersfoort; corresponderende
verbindingen met Amsterdam, Utrecht, Den Haag,
Kampen, Leeuwarden en Groningen. Kantoor in Zwolle
D.W. Diepenheim in het "Hof van Holland" in de Praauwen-
straat (=Praubstraat, huidig Odeon). Directie W. en A. Visscher.
24-06-1831 Volledige opsomming "Hollandsche Diligence Onderneming
Concordia" op Duitsland. Ondernemer Louis Vermeulen.
11-08-1832 Nieuwe dienstregeling op Zwolle-Groningen, later ook
14-08-1832 Leeuwarden. Ondertekening: Vermeulen, Visscher en Ketel.
18-08-1832
12-02-1833 M.i.v. 16 februari 1833 belangrijke uitbreiding dienst op
19-02-1833 Groningen en Leeuwarden.
01-03-1833 Postwagendienst verplaatst van logement A. Kiesbrink 
naar D.W. Diepenheim in Hof van Holland.
19-04-1833 Uitgebreide dienstregeling over het gehele land.
26-04-1833
03-05-1833 Dienstregeling op Leeuwarden en Groningen.
02-10-1835 Afgifte te voeren gelden en goederen 's-avonds 8.00-9.30
06-10-1835 uur in het Hof van Holland. Getekend W. en A. Visscher.
09-10-1835
27-05-1836 Nieuwe dienst op Groningen en Leeuwarden m.i.v. 1 juni.
24-06-1836 Wijziging vertrektijden.
23-06-1837 Dienst op Leeuwarden en Groningen m.i.v. 1 juli gestaakt.
27-06-1837 M.i.v. 1 juli nieuwe dienstregeling op Groningen, 
Leeuwarden, Deventer, Utrecht.
06-04-1838 Avonddiligence naar Holland, vertrek voortaan om 7.30 uur.
Getekend W. en A. Visscher.
31-05-1839 Vertrek voortaan niet meer bij J.J. Hamer maar bij
04-06-1839 A. Kiesbrink in de Camperstraat.
19-07-1844 Diligencedienst Concordia naar Amersfoort, Utrecht enz.
m.i.v. 17 juli vertrek 's-morgens 4.45 uur bij Kiesbrink,
om met den spoortrein die te 1.30 uur van Utrecht vertrekt,
vóór Beurstijd te Amsterdam aan te komen.
Getekend W. en A. Visscher.
27-09-1844 Diligence op Amersfoort van Concordia vertrek voortaan
01-10-1844 s-morgens half vijf. Getekend W. en A. Visscher.
28-10-1845 Naar Amersfoort-Utrecht en over Naarden naar Amsterdam
vanaf 1 november. Vertrek 's-morgens 7.30 uur. Aansluiting
op sneltrein naar Den Haag en Amsterdam.
Nederlandsche Postwagenonderneming
21-09-1838 Tussen Zwolle, Almelo en Enschede dagelijks behalve
28-09-1838 zaterdags, vanaf "De Halve Maan"aan de Diezerpoort.
05-10-1838 Uitgebreide advertentie.
09-10-1838
Postwagen op Almelo en Enschede
22-02-1833 "Hollandsche Postwagenonderneming" dienst op
06-03-1833 Almelo en Enschede vanauit Zwolle.
14-11-1837 Nieuwe diligencedienst op Almelo, elke dinsdag en vrijdag.
Vertrekplaats in Zwolle bij de ondernemer W. Kamphuis
op de Dijk in het Logement.
05-07-1839 Dinsdag en vrijdag vertrek bij Kamphuis op de dijk.
9.30 uur aankomst in Almelo 2.30 uur. Prijs ƒ 1,70.
25-10-1839 Verplaatsing verterkplaats postwagen op Almelo m.i.v.
1 november naar het Koevordense Posthuis bij Wed.
H. Reyrink, over de brug op de Dijk bij Zwolle.
25-10-1844 Niuwe diligencedienst m.i.v. 3 november op Almelo,
28-10-1844 elke zondag en woensdag vertrek bij Wed. Reyerink op de
01-11-1844 Dijk. Ondernemer G.J. van der Veen.
25-03-1845 Vanaf 28 maart diligence op Almelo, vertrekkend 's-morgens
om 9.30 uur, gestaakt.
Postwagen op Amersfoort
23-09-1831 Diligence Amersfoort-Zwolle doorverbinding naar Nijmegen
vertrek uit Zwolle half zes, 's-avods 6 uur in Nijmegen.
(zie ook Concordia 26-04-1831)
16-10-1840 Nieuwe postwagendienst "De Vaderlander"van H.J. Jans
30-10-1840 m.i.v. 1 november op Amersfoort, zondag, maandag, 
woensdag en donderdag. Kantoor in Zwolle bij J.A. Jansen
Vredenburg op de Dijk no. 161.
Postwagen op Almelo en Ootmarsum
31-05-1850 Nieuwe dienst Zwolle-Almelo-Ootmarsum, maandag, 
woensdag, donderdag, zaterdag.
Postwagen op Amsterdam
24-12-1841 Ernstig ongeluk met de diligence uit Amsterdam:
bij de Kamperpoort in het water gereden, 5 doden.
Postwagen op Apeldoorn en Arnhem
02-07-1847 Diligencedienst "De Arend" Zwolle, Epe, Apeldoorn en
Arnhem,. Vertrek uit Zwolle 5.30 uur 's-morgens bij Scheuer.
Postwagen op Coevorden
14-05-1850 Pleidooi voor een postdienst op Coevorden.
Postwagen op Deventer
17-07-1832 Diligencedienst van Folkert en Kamphuis op Deventer
opgeheven wegens te hoge kosten.
23-03-1838 Dagelijkse postwagendienst op Deventer. Vertrek uit 
Zwolle bij E. Jansen in de Halve Maan aan de Ossenmarkt, 
9.30 uur (begint 4 april 1838). (Nu Ossenmarkt 27).
06-11-1840 Postwagenonderneming "De Goede Hoop" van E. Jansen
te Zwolle. Vananf 10 november 1840 naar Deventer; vertrek
bij Logement "De Halve Maan" bij H. Kleinbentink.
13-09-1842 Diligence op Deventer van A. Rensen zal m.i.v. 15 september
s-avonds om 4 uur vertrekken bij Kiesbrink in de Keizerskroon
i.p.v. bij H. van der Molen in "De Zon" (nu Grote Markt 5).
27-12-1842 Diligencedienst Zwolle-Deventer vertrek 's-avonds 7.00 uur
bij Kiesbrink m.i.v. 1 januari 1843 gestaakt.
02-02-1844 Postwagen De Hoop m.i.v. 8 februari dagelijks char-á-banc op
Deventer; vertrek uit Zwolle 10.30 uur bij G. Mater in de Stads-
herberg, uit Deventer om 4 uur.
19-07-1844 Dagelijkse diligence op Deventer; vertrek in Zwolle bij van der 
Molen in "De Zon" aan de Markt.
02-07-1845 Wijziging vertrektijden Zwolle-Deventer, voor aansluiting op 
11-07-1845 spoorwegdienst baan Arnhem.
Postwagen op Deventer, Utrecht en Arnhem
09-12-1831 Diligences van de heer Koningsveld vertrekken bij A. Kiesbrink
16-12-1831 in de Keizerskroon om 9.00 uur naar Deventer, Utrecht en
Arnhem; 2e dienst vertrekt om 5.00 uur 's-middags.
Postwagen op Deventer en Zutphen
16-10-1828 M.i.v.  27 oktober twee maal per dag diligence naar Deventer,
21-10-1828 Zutphen enz. Vertrek 's-morgens 3 uur en 's-avonds 6 uur; 
24-10-1828 reisduur naar Deventer 3 uur. Vertrek bij Kiesbrink in de 
Keizerskroon aan de Sassenpoort.
14-11-1828 Bericht van de "Gezamenlijke Voerlieden van Zwolle en 
18-11-1828 Deventer". Vertrek Zwolle 10.00 uur, aankomst Deventer 1.30
uur; vanaf logement "De Pauw" bij de Sassenpoort van de wed.
Tenthof.
17-04-1840 Vertrek wagen op Deventer en Zutphen (afrit bij  Tenthof in
"De Pauw" voortaan om 8.30 uur (was 10.00 uur).
27-06-1843 Postwagendienst op Zutphen en Deventer van Janse en Co: 
30-06-1843 wijziging dienstregeling.
Postwagen op Elburg en Harderwijk
29-05-1838 Nieuwe postwagendienst Zwolle-Harderwijk-Elburg drie maal
per week. Vertrek in Zwolle bij logement "De Halve Maan" aan
de Diezerpoort bij G.J. Folkert. Ondernemers: J.J. van Veluwen
Comp.
24-11-1846 Postwagen lang de Zuiderzee naar Elburg enz. In Zwolle vertrek
7.30 uur bij H. van der Molen in "De Zon" op de Markt.
18-02-1848 Postwagendienst Zwolle-Elburg gestaakt. Dienst Elburg-
Harderwijk-Amersfoort-Utrecht blijft bestaan.
Postwagen op Epe
08-09-1846 Postwagenonderneming "De Arend" m.i.v. 11 september dienst
11-09-1846 op Epe via Hattem en Heerde, "langs den nieuwen grintweg".
elke maandag, woensdag en vrijdag, in Zwolle bij Scheuer voor
de Kamperpoort, in Epe bij H. Jonker.
Postwagen op Groningen
09-03-1799 Op 11 maart hervatting van de dienst van de Postwagen op 
Groningen, vertrekplaats bij C.J. Vavre, castelein van 
t Hof van Holland aan de Blijmarkt.
Postwagen op Hardenberg
03-07-1838 Nieuwe postwagendienst naar Hardenberg maandag en vrijdag.
Vertreek uit Zwolle 12.00 uur, aankomst Hardenberg 7.00 uur. 
Vertrekplaats bij Lingensche of Almeloosche Posthuis van
W. Kamphuis.
10-07-1838 Dienst op Hardenberg maandag en vrijdag vertrek 10.00 uur,
aankomst Hardenberg 5.00 uur. Vertrek in Zwolle bij A. Boer in
de Oude Keizerskroon en van Oude Almeloosche naar nieuwe 
Lingensche Posthuis op de Dijk.
10-04-1840 Wijziging bericht Postwagendienst op Hardenberg maandag en 
14-04-1840 vrijdag.
06-10-1848 Diligence op Hardenberg maandag, woensdag, vrijdag 10.00 uur
vertrek bij Kiesbrink. Dagelijkse dienst opgeheven.
30-03-1849 Zomerdienstregeling diligence op Hardenberg.
02-10-1850 Diligence onderneming Van Münster, Zweers & c.s.: 
dienstregeling op Hardenberg ingaande 2 oktober.
27-08-1847 Een maal per week veer op heerenveen, van Heerenveen op
donderdag, van Zwolle op woensdag (besluit B. en E.).
Postwagen op Kampen
02-05-1837 Instelling diligencedienst op Kampen m.i.v. 1 mei door 
trekschuitschippers op Kampen.
19-04-1839 Diligence op Kampen van J.F. Reys vertrekt voortaan niet
meer bij Scheuer buiten de Kamperpoort, maar bij H. van der
Moolen aan de Groote Markt.
03-11-1839 Diligencedienst Zwolle-Kampen in correspondentie met de
08-11-1839 Stoombootdienst Kampen-Amsterdam 's-morgens 8.00 uur bij
H. van der Molen in "De Zon" op de Groote Markt.
21-04-1840 Nieuwe postwagendienst Zwolle-Kampen m.i.v. woensdag 22
24-04-1840 april 's-morgens 7.00 uur, vertrek bij A. Kiesbrink in de 
Keizerskroon.
07-08-1840 Diligence op kampen vertrek m.i.v. maandag 8 augustus 9.00 uur
14-08-1840 bij A. Kiesbrink in de Keizerskroon.
04-08-1843 Diligence Zwolle-Kampen vanaf 1 augustus dagelijks. Getekend
E. Hanse in de Halve Maan.
01-11-1844 Diligence Zwolle-Kampen m.i.v. 2 novemmber vertrek uit Zwolle
s-morgens 8.00 uur bij Van der Molen in "De Zon" aan de Markt; 
2e dienst vertrek 11.30 uur bij Jansen in de Halve Maan bij de 
Kamperpoort.
27-03-1846 Nieuwe diligencedienst op kampen; vertrek bij het huis van de
weduwe H. Reijrink op de Dijk 's-morgens 7.00 uur. Ondernemer 
B. Oldermaat.
26-04-1848 Diligencedienst Kampen-Zwolle m.i.v. 1 mei gestaakt.
Postwagen op Meppel en Groningen
24-02-1829 Dienstregeling diligence op Groningen per 1 maart a.s.
27-02-1829
07-09-1832 Advertentie concurrerende Postwagendienst op Groningen
van Folkert en De Vries
25-10-1839 Vanaf maandag 28 oktober dagelijks vanaf "De Peuw" bij 
Tenthof, postkoets naar Meppel 5.00 uur 's-avonds.
10-01-1840 Postwagen Zwolle-Meppel-Assen-Groningen wegens ijsgang
gestaakt.
24-01-1840 Postwagendienst op meppel hervat (zie 10-01-1840)
28-04-1843 Postwagen Meppel-Zwolle van F. Greeve dagelijks, behalve
02-05-1843 zaterdag, vertrek bij E. Jansen in de Halve Maan bij de
Kamperpoort.
31-01-1845 Diligencedienst Zwolle-Meppel in correspondentie op trekschuit 
trekschuit op Assen en Groningen maandag 4 februari hersteld.
Getekend B.H. Jansen en H. Bruintjes.
04-02-1848 Onderneming "De Vereeniging"zal op 7 februari de wagendienst
Zwolle-Meppel hervatten. Vertrek 's-morgens 5.30 uur bij het
logement "Het Minsterse Posthuis". Ondernemers R.H. Jansen
en H. Bruintjes.
05-01-1849 Wagendienst op Meppel in correspondentie met jaagschuit op
Asen, wegens vorst gestaakt.
Postwagen op Münster
25-04-1820 Gewijzigde vertrektijden van de postwagen op Münster: 
28-04-1820 vervroegd, opdat de wagen de volgende dag voor poortsluiten
terug kan zijn.
Postwagen op Oldenzaal
20-04-1799 Van 1 maart tot 1 november postwagen op Oldenzaal, maandags
27-04-1799 via Schuitenburg en donderdags via Holten; vertrek om 6 uur
van het huis van Berend van der Vegrte buiten de Diezerpoort;
aanvang van de dienst op 2 mei a.s.
Postwagen op Zwartsluis
01-10-1844 Diligence op Zwartsluis van Drost maandag, woensdag,
vrijdag 3.00 uur (i.p.v. 4.00 uur) per 1 oktober.

 

Laatst bijgewerkt op 15.09.2023 10:17 uur.

Copyright © 2019 - G.L. van Welie FRPSL
Secretaris van de Nederlandse Academie voor Filatelie
Representative of the Royal Philatelic Society London for the Netherlands

Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verspreid en/of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Heeft u aanvullingen of opmerkingen?


home