DE POSTGESCHIEDENIS VAN ZWOLLE

English version

Het Franse leger

Na een eerste poging in februari - april 1793 viel het Franse leger eind juli 1794 onder leiding van generaal Jean-Charles Pichecru de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnen. Al snel werd het zuiden veroverd, maar de grote rivieren vormden een natuurlijke barriëre. 1795 kende een strenge winter en het Armée du Nord kon in december met gemak onze bevroren rivieren oversteken. In januari 1795 is het hele land veroverd en werd door de patriotten de Bataafse Republiek (in de toenmalige spelling Bataafsche Republiek) uitgeroepen. In 1801 wordt de naam gewijzigd in het Bataafs Gemenebest. Dit was een republiek die het grootste gedeelte van het huidige Nederland omvatte. De republiek was gevormd naar voorbeeld en met militaire steun van de Franse Republiek, waarvan de Bataafse Republiek een zusterrepubliek was en de facto een vazalstaat. Op 1 maart 1796 kwam voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een nationaal en democratisch gekozen parlement bij elkaar. Aan de Bataafse Republiek kwam een einde bij de stichting van het Koninkrijk Holland in 1806, met Lodewijk Napoleon, een broer van de Keizer, op de troon. Op 9 juli 1810 wordt ons land bij het Franse Keizerrijk ingelijfd.

Bij het Verdrag van Den Haag van 16 mei 1795 werd met Frankrijk afgesproken dat in ruil voor de definitieve erkenning van een soevereine staat de Bataafse Republiek zich verplichtte om Frankrijk 100 miljoen gulden te betalen voor de 'bevrijding' van de Noordelijke Nederlanden, alsook om een Frans leger van 25.000 man op Nederlandse bodem langdurig te kleden en te voeden. 

De in Nederland gelegerde troepenmacht van de "bondgenoot" liep in de praktijk op tot wel 200.000 man. Die kwamen steeds uitgehongerd en met gerafelde kleren het land binnen en als ze, goed doorvoed en gekleed, weer vertrokken werden ze afgelost door nieuwe hongerlappen. Het hoofdkantoor van de Armée du Nord en de stafkwartieren van de drie divisies kwamen in Gorinchem, Den Haag, Middelburg en Zwolle. In Zwolle kwam de Division A van het Armée du Nord onder leiding van divisiegeneraal Joseph Souham.

In het Franse leger waren stempels in gebruik voor de militaire post:

 

Brief van de Général de Division de l'Armée du Nord Joseph Souham te Zwolle aan de Général en Chef Jean Victor Marie Moreau in Gorinchem, 26 november 1795. Frans militair poststempel Don A ARM. DU NORD in rood. Om zijn portvrijdom aan te geven staat rechtsonder G(énéral) Souham.
Fred Boom heeft 10 brieven met dit stempel geregistreerd.

 

Inhoud van de brief.

 Laatst bijgewerkt op 15.09.2023 10:21 uur.

Copyright © 2019 - G.L. van Welie FRPSL
Secretaris van de Nederlandse Academie voor Filatelie
Representative of the Royal Philatelic Society London for the Netherlands

Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verspreid en/of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Heeft u aanvullingen of opmerkingen?

home