Graag helpen wij startende ondernemers op weg

Overweegt u binnenkort een onderneming te starten of bent u onlangs voor uzelf begonnen? Van Welie Accountants organiseert regelmatig een kosteloos spreekuur voor startende ondernemers. Hier kunt u vrijblijvend terecht voor uw vragen omtrent uw administratieve, fiscale en juridische (on)mogelijkheden. Bel of e-mail even voor de eerstkomende datum!

Punten die vaak aan de orde komen zijn:

Het ondernemingsplan

Wij adviseren starters meestal een ondernemingsplan in te vullen. Deze door verschillende instanties gezamenlijk samengestelde leidraad biedt de starter een handvat voor de vorming van een goed onderbouwd plan.
In de eerste plaats wordt de starter langs diverse vragen geleid met betrekking tot o.a. zijn eigen achtergrond, het marktgebied dat hij / zij denkt te beslaan, wat de concurrentie is en welke marketingaanpak wordt gekozen.
De weg langs deze vragen leidt tot meer inzicht en bevordert het denkproces van de toekomstige ondernemer in een goede richting.

Begroting

Het tweede deel heeft betrekking op een prognose van de financiële cijfers: een exploitatiebegroting, waaruit de winstverwachting blijkt, een investeringsbegroting, waarin opgenomen een opstelling van de benodigde investeringen, een liquiditeitsbegroting per periode voor een aantal jaren, waaruit de stand van de geldmiddelen blijkt en een opstelling van de openingsbalans.

De in de begroting opgenomen cijfers dienen uiteraard realistisch te zijn, zodat geen verkeerde beslissingen worden genomen. Een goed onderbouwd stuk is belangrijk. Met de invulling van dit financiële gedeelte helpen wij u graag, maar de basisgegevens moet u natuurlijk zelf aanleveren.

Financiering

Behalve dat het ondernemingsplan u zelf op de goede weg helpt dient het ook bij de beoordeling van uw eventuele financieringsaanvraag.
Uw bankier beoordeelt uw plan op een aantal criteria: rentabiliteit, solvabiliteit, zekerheden. Ook de kwaliteit van de ondernemer speelt een rol, hetgeen kan blijken uit een goed ondernemingsplan.

Ondernemingsvorm

Ook komt de vraag naar voren welke ondernemingsvorm wordt gekozen, bijvoorbeeld eenmanszaak, vennootschap onder firma of besloten vennootschap. Een vraag die verschillend beantwoord moet worden in onderscheiden gevallen. Verschil in belastingdruk kan een rol spelen. Maar bijvoorbeeld ook aansprakelijkheid voor de verplichtingen van de onderneming.
Spelen fiscale overwegingen een rol, dan dient de keuze onderbouwd te zijn met een berekening van de verschillen in belastingdruk over een aantal jaren. Hierbij dienen ook de voorgestelde wetswijzigingen in de inkomstenbelasting betrokken te worden.

Hier vindt u een voorbeeld van een in te vullen ondernemingsplan.

Wilt u als startende ondernemer meer weten over dit onderwerp, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Naar homepage Van Welie Accountants

Besparen op uw accountantskosten