Ook in strategisch plannen zijn wij een klankbord

Strategisch plannen is voor ondernemers heel belangrijk. Zij moeten altijd met de toekomst bezig zijn. Er zijn allerlei ontwikkelingen waarop je moet inspelen: ontwikkelingen die op korte termijn plaatsvinden, maar ook op de langere termijn.

Het nadenken over mogelijkheden aan de hand van marketing instrumenten valt onder strategisch plannen. Houd ik mij met mijn bestaande producten bij de bestaande markt of ga ik mij in de toekomst op nieuwe producten en/of nieuwe markten richten? Valt er in te springen op nieuwe ontwikkelingen dus veranderde vraag? Hoe wordt mijn prijsbeleid: rendementsgericht, marktgericht of concurrentiegericht? Moet ik mijn distributiebeleid herzien, is de bestelgrootte verder te optimaliseren? Ga ik het verkoopapparaat uitbreiden of juist inkrimpen? Moet ik niet overgaan tot verkopen via internet? Denk ook eens na over een bewust reclamebeleid: wie zijn mijn potentiële klanten, met welk reclamemedium bereik ik juist die groep het beste? Alleen via internet of ziet men mijn advertentie eerder in de krant?
Zijn er nieuwe mogelijkheden door de veranderde exportmarkt? Naar welke landen valt er door de uitbreiding van de EU nog meer te exporteren en is er in die nieuwe landen behoefte aan nieuwe producten?

De ontwikkelingen verlopen snel. Daar moet dus op ingespeeld worden.Ter illustratie wil ik het volgende voorbeeld geven:

Door de vlucht die de digitale apparatuur neemt, loopt een ondernemer van een fotowinkel het risico op verlies. Doordat de meeste mensen niet meer direct naar de fotograaf gaan, ze kunnen tenslotte op hun camera of computer al zien wat ze gefotografeerd hebben, zullen ze op zoek gaan naar de fotograaf die het goedkoopst zijn diensten levert. Om geen klanten kwijt te raken, zal de fotograaf met andere producten moeten komen. Dus niet alleen de camera’s en geheugenkaartjes, maar bijvoorbeeld ook speciale fotoprinters en cartridges daarvoor. Ook valt te denken aan verkoop per internet.

Voordat de onderneming start, kan de ondernemer niet zonder gedegen ondernemingsplan waarin over bovenstaande punten is nagedacht. Maar ook wanneer de onderneming al enige jaren draait, is het nodig om hieraan eens aandacht te besteden. De praktijk wijst uit dat dit te weinig gebeurt. Als ondernemer moet je toch regelmatig anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
Vaak merken we dat kleine ondernemers niemand hebben om over dit soort zaken te praten. Van Welie Accountants denken dus ook over deze zaken met onze klanten mee en zijn hierdoor voor hen een klankbord. Daarnaast zijn we er natuurlijk om ons te buigen over de begroting: zijn de plannen haalbaar? We zijn er dus niet alleen voor de cijfers, maar ook voor het planmatige.

Een ondernemer moet anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en vooral niet stil blijven staan bij de oude situatie. Nog steeds en misschien nog wel meer dan vroeger geldt: stilstaan is achteruitgaan. Zeker in deze tijd waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan.


Besparen op uw accountantskosten

Naar homepage Van Welie Accountants